Audnedal Framover

Nye telefonummer

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Audnedal Kommune er i ferd med å rulle ut en ny sentralbordløsning. Fortsatt vil 38282000 være nr til Audnedal kommune,men de gamle internnumrene som går rett til kontorene vil etter hvert vil fordufte. Foreløpig må sentralbordet på 38282000 kontaktes for å få korrekt nummer til den personen i kommunen du ønsker å nå. Etter hvert vil nye nummer publiseres på en bedre måte.

Sveindal industriområde - Vedtatt detaljreguleringsplan

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Melding om vedtatt detaljreguleringsplan for Sveindal industriområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 25.02.2014, sak 7/14, detaljreguleringsplan for Sveindal industriområde. Planområdet omfatter område regulert til industri, veg, annet vegareal og grønnstruktur.