Audnedal Framover

Ny innsynsløsning på postlister,møte- og saksdokumenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Vi presenterer i dag en ny løsning for innsyn i postlister, møte og saksdokumenter som følge av en oppgradering vårt saksarkiv ePhorte. Vi ber om tålmodighet at ikke alt er på plass fra dags dato, men det jobbes hardt med få det fullstendig. Når alt er klart kan vi love en mye mer brukervennlig løsning for dere innbyggere.

Forebygge radikalisering og voldelig ektremisme

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Kommunene i Lindesnesregionen, ved rådmannsutvalget, ønsker å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I den sammenheng har regionen utarbeidet en felles veileder. I veilederen vises det blant annet til bekymringstegn, hva du skal gjøre hvis du har en bekymring og hvem du skal kontakte.