Minsak.no

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

minsak-noDen 30.januar i år åpnet Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

Gjennom nettportalen kan de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

Nettadressen vil bli www.minsak.no  / www.misak.no 

KRD har fram til nå tilbudt en nettversjon for innbyggerinitiativ som kommunene selv har kunnet laste ned for bruk i egen kommune. Denne er tatt i bruk i relativt få kommuner. Nettportalen som lanseres nå omfatter alle kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Bakgrunnen for lansering av nettportalen er en evaluering KRD fikk gjennomført i 2010 om ordningen, se rapporten her. Den påpekte at innbyggerinitiativordningen ser ut til å være mer kjent i kommuner som har gitt innbyggerne anledning til bruke nettet til å fremme innbyggerinitiativ. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete tok derfor initiativ til at det skulle utvikles en nettversjon som omfattet alle kommunene.

KRD ønsker med denne portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i kommunen som de mener kommunen bør ta fatt i.

pdfminsak-veileder_kommunene.pdf