Fuglestveit - Sveindal fv. 42

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Audnedal framover logoMelding om godkjent reguleringsplan for fv. 42, Fuglestveit -
Sveindal.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 11.04.13, sak 11/13, reguleringsplan for fv. 42, Fugletveit - Sveindal.

Formålet med planen er å øke fremkommeligheten av fv.42 Fugletveit – Sveindal og
trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset ved Sveindal. Tidligere X-kryss avvikles og erstattes med to T-kryss. I tillegg legges det tilrette for etablering av innfartsparkering, kollektivterminal, samt forbedringer av forholdene til myke trafikanter

Kommunestyrets vedtak kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9
påklages. Klagen skal være skriftlig og sendes
Audnedal kommune, Teknisk enhet, 4525 Konsmo innen 30 dager fra kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne offentlige
kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må sendes skriftlig til Audnedal kommune.

Teknisk enhet