Folkemøte

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal framover logo-ny2Ordfører inviterer på vegne av kommunestyret til folkemøte onsdag 24.april for å informere om den pågående utredning om organisering av tjenestetilbudet i helse, sosial og omsorg (HSO).

Sted: Byremo videregående skole, Kulturhuset

Tid: Onsdag 24. april kl. 19.30

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra kommunestyret utredet tre ulike alternativer til organisering av tjenestene og arbeidsgruppas arbeid vil bli presentert.

Arbeidsgruppas rapport er lagt ut til gjennomsyn på Konsmoheimen bo- og servicesenter, Byremo bo- og omsorgssenter og Rådhuset på Konsmo. Det er også lagt ut skisse over forslag til eventuelle ombygginger i stort format på institusjonene og i A3 format på rådhuset.

Du kan lese mer og se skisser i denne artikkelen.

Vel møtt!

Tønnes Seland

ordfører