Forslag til nye retningslinjer for kulturmidler

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Tjenesteutvalget og Kommunestyret skal behandle forslag til nye retningslinjer for tildeling av midler innen kultur.

 Forslaget skal behandles i Tjenesteutvalget 15. januar og i Kommunestyret 14. februar.

Ordningen med 10% støtte til oppgradering og renovering av lokale lag og foreningers lokaler, omhandles også i forslaget til nytt direktiv for søknads- og tildelingsprosesser.  Kommunestyret vedtok 13.12-2012 at de vil vurdere om søknader, som kommer inn fram til nye retningslinjer blir vedtatt, skal behandles spesielt.

Les forslaget til nye retningslinjer her: