Informasjonsmøte

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

audnedal logoINFORMASJONSMØTE

Audnedal kommune ønsker velkommen til informasjonsmøte:

·       Sted:         Flerbrukshallen på Helle

·       Tid:           Tirsdag 20. november kl. 19.30 – 22.00

 

En politisk oppnevnt arbeidsgruppe har det siste halvåret arbeidet med alternativer for framtidig organisering av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Herunder omlegging til en institusjon. Bakgrunnen for dette er både kommunens økonomiske situasjon og faglige utfordringer framover (Samhandlingsreformen). Kommunestyret ønsker å informere om status i arbeidet og videre behandling framover.

Program:

  • 1.    Innledning ved ordfører Tønnes Seland
  • 2.    Informasjon fra kommuneadministrasjonen:
    • Audnedal kommune sin økonomiske situasjon
    • Alternativer for ny organisering av tjenestetilbudet innen helse og omsorg.
  • 3.    Innlegg fra assisterende fylkesmann Tom Egerhei
  • 4.    Innlegg fra de politiske partiene – 5 min hver
  • 5.    Anledning til spørsmål
  • 6.    Avslutning ved rådmann, ass. fylkesmann og ordfører

Skyss kan bestilles hos Frivilligsentralen mob.  945 30 938, innen mandag kl. 15.30

Vel møtt!