Alarmtelefonen 116111 - ordføreravtalen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Hva er ordføreravtalen?
Ordføreravtalen er en avtale mellom Alarmtelefonen for barn og unge og landets ordførere. Ordførerne påtar seg å være ambassadør og omtale Alarmtelefonen for barn og unge der det er naturlig.

Hva er Alarmtelefonen for barn og unge?
Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.
Voksne som er bekymret for barn og unge som lever under slike vilkår han også ringe. Du finner mer informasjon om Alarmtelefonen for barn og unge på www.116111.noAVTALEN:
• Du som ordfører påtar deg med dette å være ambassadør for Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111
• Ambassadøren skal bidra til å gjøre 116 111 kjent for barn og unge i egen kommune. Dette kan gjøres ved å omtale Alarmtelefonen i de sammenhenger ordføreren finner det naturlig.
• Alarmtelefonen for barn og unge forplikter seg til å oversende kvartalsrapport og stille informasjonsmateriell til rådighet
• Begge parter kan bruke denne avtalen i offisielle sammenhenger

Listen over ordførere som har signert avtalen blir lagt ut på www.116111.no/oavtalen