Utlysning av midler for inkludering av barn og unge

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Både frivillige aktører (som f.eks. lag og foreninger), private aktører og offentlige instanser kan søke. 

 BUFDIR har nå åpnet for søknader til den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Både frivillige aktører (som f.eks. lag og foreninger), private aktører og offentlige instanser kan søke. Kontaktperson for ordningen i Lyngdal og Audnedal kommune er Jan Seland () . Søknadsfrist er 13. desember. På grunn av kommunesammenslåingen anbefales det å kontakte kommunen før en evt. søknad sendes inn.

Mer informasjon om ordningen finner du her:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsskjema finner du her:

https://soknadsportal.bufdir.no/

*************************