Viktig om vannmåleravlesningen for 2019

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

På grunn av kommunesammenslåingen må vannmåleravlesningen gjøres tidligere i år. Siste frist er 30. september.

VANNMÅLERAVLESING GJØRES HER

Det blir i disse dager sendt ut et informasjonsskriv og kort for avlesning av vannmåler til alle som er tilkoblet det kommunale vann- og kloakknettet. Nederst på arket for vannmåleravlesning er det en ferdig frankert svarslipp. Denne kan du klippe ut og sende gratis med posten, eller levere den på rådhuset. Fristen for å lese av og melde inn ny vannmålerstand er mandag 30. september.

Du kan registrere målerstanden elektronisk, her på Audnedal kommunes hjemmeside. Opplysningene du trenger (eiendomsnummer = gnr/bnr og målernummer) for avlesning står på kortet du har mottatt.

Du kan også sende den avleste vannmålerstanden via epost, til  , eller ringe den inn til Servicekontoret på telefon 38 28 20 00.

For spørsmål benyttes samme epost og telefonnummer.

På grunn av prosessen med kommunesammenslåing, herunder arbeidet med å avvikle de to eksisterende kommunene, vil det ikke bli anledning til å melde inn vannmålerstand etter 30. september. For vannmålere som ikke leses av innen denne fristen vil målerstanden blir stipulert på bakgrunn av foregående års forbruk. Det sendes ikke ut påminnelse om avlesning.

For alle abonnenter blir det slik at de siste tre måneders forbruk i 2019 (oktober, november og desember) vil måtte beregnes ut fra et gjennomsnittlig månedlig forbruk basert på den avlesningen kommunen mottar innen 30. september.

Faktura for kommunale avgifter vil bli sendt ut fra Audnedal kommune i løpet av oktober, med 20 dagers forfall.

Dersom du opplever at avregningsstanden på din måler blir satt for høyt, kan du kontakte kommunen for korrigering ved 1. termin 2020.

Lenke til elektronisk vannmåleravlesning