Tildeling av støtte til integreringsfremmende tiltak

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Det lyses nå ut midler til integreringsfremmende tiltak.

 I kommunestyret 14.12-2017, sak 66/17 ble det gjort følgende vedtak:

«Av flyktning fondet avsettes et beløp på 200 000 som lag og foreninger kan søke tilskudd til trivsel for integreringsfremmende tiltak. Administrasjonen fremmer forslag til tildelingskriterier som behandles/ vedtas av Tjenesteutvalget».

Tjenesteutvalget har vedtatt at det skal tildeles inntil 100 000,- til integreringsfremmende tiltak i 2019, henholdsvis 60 000,- ved hovedrunde og 40 000,- ved sekundærrunde. Det er videreført 40 000,- fra 2018, noe som vil si at lag og foreninger kan søke til sammen 140 000,- i 2019.

Reglement for søknad og tildeling av kulturmidler, og støtte til integreringsfremmende tiltak er gjeldende. 

Vennligst les reglement her:

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett/ utgiftsoverslag og det må komme tydelig frem hvilket lag/ forening som søker og hvordan midlene tenkes brukt.
Søknader sendes pr. e-post til:

 

Søknadsfrist hovedrunde: 1.april 2019