Planarbeid Konsmo og Byremo sentrum

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

audnedal-topplogo 2012VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID I BYREMO OG KONSMO SENTRUM

I samsvar med Plan og bygningslovens § 12-8 blir det varslet oppstart av planarbeid i Byremo og Konsmo sentrum.

KONSMO SENTRUM

Formålet med planarbeidet er å revidere og oppdatere kart og bestemmelser for hele planområdet, detaljregulere for bebyggelse i sentrumsområdet S1, samt detaljere bruk av friområde og avklare framtidig infrastruktur.

BYREMO SENTRUM

Formålet med planarbeidet er å revidere og oppdatere kart og bestemmelser for hele planområdet, detaljregulere for bebyggelse i sentrumsområdet S1 og boligområde B1, samt avklare framtidig infrastruktur.

Innspill eller merknader sendes innen 20. mars til:

Audnedal kommune, Rådhuset, 4525 Konsmo

Ved spørsmål, ta kontakt med Audnedal kommune:

Kari Røynlid, e-post: Telefon 38 28 58 26 eller 901 29 245.

Terje Ågedal, e-post: Telefon 38 28 20 71 eller 474 52 581.