Handlingsplan 2011-2015 rådmannens forslag

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2012-2015 bygger på vedtatt kommuneplan for 2009-2020, forrige vedtatte handlingsplan for 2011-2014, den økonomiske utviklingen i kommunen og framlagt statsbudsjett for 2012.

Økonomiske rammebetingelser forutsetter at vi må gjennomføre driftsreduksjoner og omprioriteringer.

pdfHandlingsplan 2012-2015 rådmannens forslag.pdf (2.22 MB)