Informasjon fra brannsjefene på Agder

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Oppheving av driftsbegrensning på aktivitet i skog på Agder (Aust- og Vest-Agder)

Referanse [1]: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14 juni 2002 nr 20

Dette skrivet opphever driftsbegrensning/totalforbud på aktivitet i skog og mark.

Brannsjefene på Agder legger ikke lenger ned forbud mot drift i skog slik krevd i driftsbegrensning/totalforbud.


Brannsjefene presiserer at den enkelte fremdeles er ansvarlig for evt arbeid og skal vurdere de lokale forhold. Ved spørsmål til driftsbegrensing/totalforbud kan du kontakte ditt lokale brannvesen.

Driftsbegrensningen oppheves umiddelbart.

08.07.14 Jan Røilid  Brannsjef

For:

Jan Røilid                   Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR)        

91 17 04 84                Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Hans Henrik Bakke       Østre Agder Brannvesen (ØABV)
47 60 05 76                Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårdshei og Åmli

Jon Inge Aasen           Brannvesenet Sør IKS (BvS)

97 16 27 53                Audnedal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral

Jerry Remme              Setesdal brannvesen IKS (SBV)
91 66 91 04                Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. 

Tore Olsen                  Grimstad brannvesen (GBV)
97 49 92 04

Svein Gunnar Larsen  Flekkefjord brannvesen (FBV) 

38 32 81 00