Hva er Fagskoleutdanning?

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til
mer generelle studieforberedende programmer.

Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange
nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i,
noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. 

Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennomå arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at
studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb.

Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet informasjonsmateriell for fagskoleutdanning.

Her er link til VOX hvor du kan lese mer om fagskolen.

http://www.vox.no/PageFiles/17212/NFS_Interactive_Screen.pdf