Kulturmidler Hovedrunde

Publisert . Sist endret . i kategorien Kulturnyheter

Kulturmidler i hovedrunde lyses nå ut. Lokale lag og foreninger i Audnedal kan søke.

Lokale lag og foreninger, stiftelser, velforeninger, museum og elevbedrift i Audnedal kommune kan søke. Det gis kulturmidler til:

  1. Drift
  2. Leke- og aktivitetsområder
  3. Særlige tiltak og enkeltarrangement
  4. Oppgradering, renovering og utbygging av lokale lag og foreningers lokaler  

Reglement for tildeling av integrerings- og kulturmidler (vedtatt i kommunestyret) finner du her:


Administrasjonens instilling vil bli behandlet i Tjenesteutvalget 2.mai 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturkonsulent Ingrid Lyngmo:

993 72 689

Søknadsfrist 1. april

For å søke om kulturmidler, vennligst benytt elektronisk søknadskjema nedenfor:

Søknadsskjema for kulturmidler