Digihjelp-midler til Audnedal

Publisert . Sist endret . i kategorien Kulturnyheter

Gode nyheter for biblioteket i Audnedal og kommunens innbyggere som har behov for veiledning innen digital kompetanse.

Bibliotek, Frivilligsentral og Kultur har samarbeidet om en søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om tilskudd til utvikling av et kommunalt veiledningstilbud innen digital kompetanse.

Vi fikk positivt svar på søknaden og tilsagn på 130 000,-

Det vil si at vi i 2019 vil arbeide med tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Les mer om midlene her: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/nyheter-om-digihjelpen/kommuner-far-digihjelp-midler/?fbclid=IwAR2lDT3wC_aGQrQzonm0vcAF9wXgtZeX7XwZLvkulHDyJuRmo37VlFDL8sQ#/.W_QBT16G6Sc.facebook 

Vi ser et behov for å kunne tilby veiledning på bruk av digitale verktøy. Blant en del av innbyggere i kommunen, spesielt de eldre, er det flere som har gitt tilbakemeldinger på at det for eksempel ønskes data-drop in og flere datakurs for seniorer.

Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med bibliotektjenesten i Lyngdal kommune.

Det meste innen offentlige tjenester digitaliseres. Mange er tilbakeholdne med å ta i bruk de digitale plattformene og trenger et lavterskeltilbud i kommunen. På biblioteket kan alle lett inkluderes og føle seg trygge, og vi ønsker at dette skal være en god opplæringsarena i forhold til digitale verktøy.

Biblioteket egner seg godt som læringsarena for digitale ferdigheter fordi det er:

  • tilgjengelig – tilbudet har en kjent plass i lokalsamfunnet, alle har adgang og tjenestene er lette å bruke
  • et lavterskeltilbud – mange besøker allerede biblioteket fordi de ønsker å lære noe og her er ingen krav til forkunnskaper
  • gratis – et godt alternativ til de som ikke har tilgang til datamaskin og/eller internett hjemme eller på jobb

Helt konkret vil midlene bidra til økt kompetanse i biblioteket, markedsføring av at det opprettes et tilbud, samt tilrettelagt informasjonsmateriell. Veiledningstilbudet vil i fremtiden bli en integrert del av bibliotektjenesten i de ordinære åpningstidene.
Kultur og Frivilligsentral er bibliotekets nærmeste samarbeidspartnere og vil involveres ved å bidra i bibliotekets åpningstider og på egne data-drop-in dager,

Ansvaret etter tiltaksperioden blir integrert i bibliotektjenesten.