Stipender og priser fra fylkeskommunen

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Her følger en oversikt over stipender og priser som Vest-Agder fylkeskommune lyser ut for inneværende og neste år. Søknadsfristen er 1. oktober.

Fylkeskulturprisen 2013
Vest-Agder fylkeskommunes fylkeskulturpris er på kr. 50 000 og et kunstverk. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans for kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner. Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Frivillighetspris for arbeid med barn og unge 2013
Prisen er på kr. 25 000 og et kunstverk. Frivillighetsprisen skal være stimulans til en person, organisasjon eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot kan vise til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeid i Vest- Agder. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner. Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Stipend
Formålet med stipendene er å styrke kunstnerens mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekt. Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke stipend.

Arbeidsstipend for kunstnere 2014
Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipend på kr. 100 000. Det ene stipendet er øremerket yngre kunstnere (under 40 år). Stipendene deles normalt ut for ett år. I spesielle tilfeller kan stipendperioden forlenges med inntil ett år etter nærmere vurdering. Eget søknadsskjema.

Utvekslingsstipend for kunstnere 2013
Stipendet er på kr. 50 000. Fylkeskommunens utvekslingsstipend er til for å styrke kunstnerens mulighet til kunstnerisk utvikling gjennom reise og utveksling av kunnskap og kunstprosjekter. Eget søknadsskjema.

Kunstnerstipend 2013
Fylkeskommunen deler ut fire kunstner stipend á kr. 40 000. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder. Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Idrettsstipend 2013
Fylkeskommunen deler ut ett idrettsstipend på kr. 40 000. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representere idrettslag i andre fylker, kan også søke. Det brukes ikke eget søknadsskjema.

Søknad/forslag sendes:
Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand
E-post:

Søknadsfrist 1. oktober 2013

Retningslinjer og søknadsskjema: www.vaf.no – kultur, eller ved henvendelse på tlf. 38 07 45 05.