Interkommunal Ruskartlegging

Publisert . Sist endret . i kategorien Prosjekter

Skoleåret 2009-2010 ble første interkommunale rusundersøkelsen gjennomført i Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Åseral og Sirdal kommune. Resultater fra undersøkelsen viste blant annet at rus er et vanskelig tema å snakke om i flere hjem. Mange elever oppgav at de ikke visste om de fikk lov til å røyke eller drikke alkohol fordi det ikke hadde vært snakket om det hjemme. 

Les hele kartleggingsrapporten under.

Tiltak etter rusundersøkelsen

I 2010 fikk Marnardal og Audnedal kommune midler av Fylkesmannen til arbeid med kommunalt rusarbeid, og har ansatt en ruskonsulent i 100 % stilling som er 50 % i Marnardal og 50 % i Audnedal. Videre ble det bestemt å bruke noe av midlene til å innføre familieprogrammet Kjærlighet og grenser i Marnardal. En person er ansatt fra 01.01.2011 i en prosjektstilling på 15 % og har ansvaret for gjennomføring av prosjektet i Marnardal.

Kjærlighet og grenser har vært gjennomført i Åseral kommune i to år. Kjærlighet og grenser vurderes også igangsatt i Audnedal kommune.

Kjærlighet og Grenser er et familierettet program for foreldre og ungdommer. Kjærlighet handler om å styrke kommunikasjonen i familien og styrke båndene og relasjonene innad i familien. Grenser handler om tydelige voksne i forhold til regler og roller. Målet er å styrke tenåringens måter å møte samfunnets utfordringer på.