Kommunalt selvstyre i 175 år

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Bjelland og Grindheim kopibok fra 1838-1910Den 14. januar 1837 vedtok Kong Carl Johan formannskapslovene. Dermed kan det kommunale selvstyre i Norge feire 175 år i år. Med formannskapslovene ble det opprettet et nytt lokalpolitisk nivå både i byene og på landet, og vi fikk det vi i dag kjenner som kommuner.

 

Kommunene har hatt en formidabel vekst siden 1837. På 1800-tallet besto oppgavene stort sett av skolevesen, fattigvesen og veisaker. På første halvdel 1900-tallet involverte kommunene seg bl.a. i kraftutbygging, landbruk, sosiale oppgaver og forsyningsoppgaver. Siste halvdel av århundret var preget av gjenreisning, regulering og boligbygging.

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) oppbevarer arkivene etter alle kommunene i Vest-Agder. I disse arkivene finnes store mengder med dokumentasjon om lokalsamfunnene og de enkelte innbyggere. Arkivene oppbevares i et felles arkivdepot i Kristiansand der de er tilgjengelige på en flott lesesal.

Les mer om IKAVA og kommunearkiver på www.ikava.no

Bjelland og...
Bjelland og Grindheim kopibok Bjelland og Grindheim kopibok

(bildetekst) En av de eldste protokollene fra det som tidligere het Bjelland og Grindheim kommune er en kopibok fra 1838-1910. Protokollen er skrevet med gotisk håndskrift.

Kilde: IKAVA. Bjelland og Grindheim kommunes arkiv, formannskapets kopibok 1838-1910.

 

Litt historikk om vår kommune

Fra 1837 til 1843 bestod Audnedal (Undal) formannskapsdistrikt av Vigmostad, Konsmo, Spangereid og Valle.

I 1844 ble Vigmostad og Konsmo skilt ut og dannet Nord-Audnedal kommune. Samtidig ble Spangereid og Valle slått sammen til Sør-Audnedal kommune.

Bjelland og Grindheim kommune som var opprettet i 1837, ble delt i 1902 i Bjelland kommune og Grindheim kommune. ( Byremo )

I 1910 ble Nord-Audnedal delt i Vigmostad kommune og Konsmo kommune.

I 1964 ble så Konsmo kommune slått sammen med Grindheim kommune og litt av Bjelland kommune til Audnedal kommune

kilde: Wikipeda.no