Fra Audnedal 2019 til Lyngdal 2020

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Overgangen fra 2019 til 2020 markerer også overgangen til ny kommune for audnedøler og lyngdøler. Fra 1. januar er vi en felles kommune. Det er ikke hvert år at kommuner slår seg sammen.

Det kan være på sin plass i disse dagene å minne oss på at audnedølene har opplevd endringer i kommunegrensene i tidligere tider også. Slår vi opp på wikipedia kan vi lese at fra 1837 til 1843 bestod Audnedal (Undal) av kretsene VigmostadKonsmoSpangereid og Valle. I 1844 ble Vigmostad og Konsmo skilt ut og dannet Nord-Audnedal kommune. I 1910 ble Nord-Audnedal delt i Vigmostad kommune og Konsmo kommune. Bjelland og Grindheim kommune ble opprettet i 1837, og ble delt i 1902 i Bjelland kommune og Grindheim kommune. Audnedal kommune ble etablert i 1964 med sammenslåing av GrindheimKonsmo og litt av Bjelland kommune. Det er altså 56 år siden forrige sammenslåing.

Som de fleste kjenner til var den første tida for Audnedal kommune preget av bygdestrid mellom de to tidligere kommunene Grindheim og Konsmo. Men det har likevel ikke forhindret at det har vært en god utvikling i Audnedal kommune.

På wikipedia kan vi lese følgende om Audnedal kommune:

«Ifølge nyere undersøkelser som tar hensyn til grunnskole, pleie, omsorg, barnehage og økonomi har Audnedal rykket opp til å bli den sjette beste kommunen i Norge. Audnedal ble i 2011 kåret til å være den beste kommunen i Norge ut ifra «kommunebarometeret».»

En kommune består først og fremst av innbyggerne i kommunen. Uten engasjementet og innsatsen til innbyggerne i Grindheim og Konsmo gjennom frivillig arbeid og dugnadsinnsats, hadde vi ikke blitt den kommunen som vi er i dag. Dette blir også viktig å ta med seg når vi nå blir med i en større kommune. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle innbyggere, politikere og ansatte i Audnedal for et flott samarbeid, engasjement og innsats for bygdesamfunn og kommune gjennom mange år. Vi ønsker hverandre lykke til i ny kommune og at sammenslåingen med lyngdølene vil bringe oss videre framover.

God nytt år til alle!

Mvh

Kjell Olav