Søknad om reisestøtte for studenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Bakgrunn for ordningen
Det er ønskelig for Audnedal kommune å beholde de unge bosatt i kommunen så lenge de studerer. Det gir dem stemmerett ved lokalvalg. Dette er viktig slik at de under studietiden er med å påvirke utviklingen av kommunen de forhåpentligvis vil flytte hjem til etter endte studier. Det skaffer også kommunen inntekter som gjør at vi kan utvikle kommunen videre til beste for våre innbyggere.

Forutsetningen for ordningen er at studenten har fast bostedsadresse i Audnedal kommune registrert i Folkeregisteret.

Audnedal kommune støtter med inntil kr. 500 pr. måned til dekning av dokumenterte utgifter til kollektivtransport for heltidsstudenter. Deltidsstudenter under 30 år støttes med inntil kr. 250 pr. mnd.

Vi ber studenten legge ut for reisekostnadene til kollektivtransport selv, og så vil kostnaden bli refundert innenfor vedtatte rammer på bakgrunn av innsendte kvitteringer. Støtten utbetales 2 ganger årlig, henholdsvis i desember og juni.

Skjemaet leveres skriftlig til Audnedal kommune i utfylt stand, og med relevante vedlegg. Skjemaet kan også sendes til