Kommunale avgifter og eiendomsskatt 1. termin 2017

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Kommunale avgifter og eiendomsskatt
1. termin 2017

I forbindelse med endring av økonomisystem vil utsendelsen av faktura for kommunale avgifter 1. termin og eiendomsskatt 1. termin bli forsinket.

Dette gjelder alle, og faktura vil bli utsendt så snart problemene er løst.