Utbygging av Konsmo barnehage

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Tirsdag 6. september 2016 ble to nye avdelinger og en egen uteavdeling innviet i Konsmo barnehage.

bOrdføreren markerte åpningen, som seg hør og bør, med snorklippeseremoni hvor alle barn, leder av foreldrenes samarbeidsutvalg (SU), ansatte, utbygger, kommune administrasjon og Lyngdal Avis var til stede. (På bilde fra venstre: Tara Svensson/snorholder, Reidun Bakken/ordfører, Amalie Lislevand, Theodor Lende, Helene Ågedal leder for SU, Emilie Andersen/snorholder).

I sin tale sa Ordfører Reidun Bakken blant annet: Gratulerer med en større og flottere barnehage! To nye avdelinger her og så et flott uteområde litt lenger oppe i veien. Så i dag er det fest! Men for å få noe så fint som dette, så vet dere at vi må bruke noen penger, mange penger. Rundt 6 millioner kroner har det kostet. Det betyr at vi må passe godt på det, slik at vi ikke ødelegger noe. Men hvorfor bruker vi så mange penger til sånn et fint bygg? Jo, for det er noen vi ønsker å ta ekstra godt vare på. Som er det viktigste vi har. Kan dere gjette hvem det er? Ja, det er dere barna!

Vi har bygd denne barnehagen for at dere skal ha det trivelig her hver dag. Glede dere til å gå i barnehagen, få mange, gode venner og ha mye rart å fortelle når dere kommer hjem på ettermiddagen.

Alt skulle ligge godt til rette for det med denne barnehagen og uteområdet der oppe.

Byggekomiteen hadde et møte her før ferien og er svært godt fornøyd med resultatet. Så en stor takk til Terje Ågedal som er kommunens byggeleder og til entreprenøren, Lindesnes Bygg for vel utført arbeid.

Audnedal kommune er glad for at vi lykkes i å rekruttere så mange barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i begge barnehagene. Vi vet hvor viktig det er med tidlig innsats og kvalitet i barnehagen. I Språkløyper, i Språkkommunesatsingen, stod det at barnehageansatte og lærere hadde verdens viktigste jobb. Jeg tror dere ansatte vet det og tar oppgaven på alvor. Derfor var det fint at det og ble gjort en del med kontorfløyen og arbeidsforholdene deres. Jeg er sikker på at dere barn er godt fornøyd med de voksne som jobber her.

Så vil jeg gratulere ALLE med en flott barnehage! Kos dere masse her!

Nå skal jeg få hjelp av noen til å klippe snora, og så erklærer vi barnehagen for åpnet.

Kommunalleder for oppvekst i Audnedal kommune Even Schau, sa til Lyngdal Avis før seremonien at han var stolt og glad for utbygningen og satsingen på barnehagene i kommunen. Gode driftsforhold vil ha stor betydning for barnehagedriften i dag og i framtiden. I dag får alle som søker plass i barnehagene. Større fagmiljø og antall barn i tillegg til gode inne- og uteforhold har stor betydning for trivsel og faglig utvikling for store og små. De ansatte i barnehagene i Audnedal gjør en glimrende jobb og arbeider aktivt med trivsel og utvikling.

Enhetsleder for Konsmo barnehage, Renate Tveiten sa blant annet i sin hilsen at nå er Konsmo barnehage blitt en 6 avdelingsbarnehage, med 59 barn! En stor takk til alle som har vært med og bidratt! Vi har fått flotte lokaler som kommer barna og de voksne til gode. Personalet kan med to nye avdelinger og nytt uteområde ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Med nye lokaler er det lagt godt til rette for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Vi kan nå legge til rette for lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Konsmo barnehage har nå tilrettelagt det fysiske miljøet slik at barn i alle aldre og med ulikt ferdighetsnivå kan bruke de samme arealene. Barna har god tumleplass ute og inne og mulighet for leke i ro der de kan konsentrere seg. Med nye lokaler og uteareal gir arbeidet med utviklingsprosjektet Være sammen og satsinga på språk og lesing personalet i barnehagen nye muligheter. Personalet kan dele barnegruppa på en helt annen måte for å utvikle leken og bygge relasjoner til barna. De kan bevisst bruke arealet til å dele barna i mindre grupper for lese for barna eller legge til rette for vennskap. Lesing i mindre grupper gir større mulighet for å ha dialog med barna, se hvert enkelt barn, ta utgangspunkt i det barna er interessert i og bygge positive relasjoner til barna.

Vi har også fått en ny kontorfløy. Noe som gir personalet mulighet til å bruke sin planleggingstid på en god og effektiv måte. Jeg har åtte dyktige pedagogiske ledere, 11 dyktige barne- og ungdomsarbeidere og i år har jeg også 2 dyktige lærlinger. Samt dyktige renholdere og vaktmester som bidrar til trivselen. Alle trenger sin plass til planleggingsarbeidet. Det har vi nå fått rom og mulighet til og det er vi takknemlige for.